اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادیReviewed by Amin735tabrizi on Feb 17Rating:

مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی ۴-۵ ساله در مهد کودک

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د ۵-۴ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی ۵-۴ ساله در مهد کودک منطقه ۱۱ هستند که جمعاً ۱۰۰۰ نفر هستند که ۱۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده  از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x۲و مقایسهاضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر ۵% pjبوده است

 • چکیده
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهداف تحقیق
 • فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 • فرضیه تحقیق
 • مقدمه فصل دوم
 • علل بروز و ریشه ها اضطراب
 • آثار علایم و اضطراب
 • علایم جسمانی
 • علایم روانی
 • انواع اضطراب نقش اضطراب ۰
 • ترس و اضطراب
 • رابطه اضطراب با جنس
 • دیدگاهای نظری درباره اضطراب
 • دیدگاه رفتار گرایی
 • اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس
 • تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن
 • شیوه های بیان اضطراب
 • انواع اضطراب
 • بحرانهای اضطرابی حاد
 • واکنشهای اضطراب موقت
 • اضطراب در سطح رفتار
 • اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه
 • اضطراب و اختلالهای حرکتی
 • نشانه های اضطراب در سطح بدنی دستگاه روانی
 • رشد روانی جنسی
 • نوفرویدیها
 • کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی ۰
 • کارن هارنی
 • هری استاک سالیوان
 • اریک فرام
 • هینزهارتمن
 • مارگارت ماهلر
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • حجم نمونه ۰
 • ابزار تحقیق
 • بیان مساله
 • روش آماری
 • فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • جدول – فراوانی مشاهده شده
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • محدودیت ها
 • منابع و ماخذ 

 

تعداد صفحات:۹۲

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

توضیحات : کیفیت عالی با فرمت ورد

شماره تماس :۰۹۱۵۶۱۶۰۰۹۰

مدیر سایت: ایزی

تگ:, , , , ,

بدون نظر تا کنون

پاسخ دهید